Ufari Iroq

Davlat: Rossiya

Buyum turi: Fonoyozuv

Davlat: Российская Федерация

Buyum turi: Numizmatika

Davlat: Великобритания

Buyum turi: Numizmatika

Монета Западного Согда по типу тетрадрахм Евтидема

Davlat: Великобритания

Buyum turi: Numizmatika

Динар Ануштегинидов

Davlat: Российская Федерация

Buyum turi: Numizmatika

Ulug‘bek operasi

Muallif: A.F. Kozlovskiy

Davlat: Rossiya

Tashkilot: Rossiya musiqa milliy muzeyi

Buyum turi: Moddiy madaniyat buyumlari

Ulug‘bek operasi

Muallif: A.F. Kozlovskiy

Davlat: Rossiya

Tashkilot: Rossiya musiqa milliy muzeyi

Buyum turi: Moddiy madaniyat buyumlari

O‘rto OSiyo xalqlarining to‘rt ohangi, “Zar kokil"

Muallif: V.A.Uspenskiy

Davlat: Rossiya

Tashkilot: Rossiya musiqa milliy muzeyi

Buyum turi: Moddiy madaniyat buyumlari

O‘rta Osiyo xalqlarining to‘rt ohangi, “Akromxon”

Muallif: V.A. Uspenskiy

Davlat: Rossiya

Tashkilot: Rossiya musiqa milliy muzeyi

Buyum turi: Moddiy madaniyat buyumlari

Xorazm tanbur notalar tizimi

Muallif: Ota G‘iyos Abdug‘ani

Davlat: Rossiya

Tashkilot: Rossiya musiqa milliy muzeyi

Buyum turi: Moddiy madaniyat buyumlari